Stezka Stříbrského - Doubravická

Please sign in to vote.

Added by Vratislav

Vhodná legalizace chodníku (s doplněním potřebných úprav) jako místní propojka dvou vedlejších ulic.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top