Spojení Fifejd s centrem Ostravy

Please sign in to vote.

Added by PM

Chybí pohodlné a rychlé spojení sídliště Fifejdy s centrem města pro cyklisty, in-line bruslaře i rodiče s kočárkem.
Ze sídliště Fifejdy není možné dojet do centra bez použití frekventovaných cest přes křižovatku Hornopolní x Českobratrská.
Ideální by bylo zprůjezdnit lávku nad železniční tratí mezi ulicemi Cihelní a Bieblova, která v současné době nemá ani schodiště přizpůsobené pro vyvezení kola / kočárku. Problém by vyřešila nájezdová rampa z obou stran lávky, čímž by vzniklo pohodlné a rychlé spojení mezi oblastí pivovaru a Komenského sady.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top