Smyčky SSZ v Plzni

Please sign in to vote.

Added by docmen

Smyčky pro světelné signalizační zařízení s dynamickým řízením dopravy v jízdních pruzích v Plzni nedokáží detekovat cyklistu a pokud nepřijede do jízdního pruhu auto, tak cyklistovi nikdy nenaskočí zelená.

Mám vyzkoušeno na křižovatkách Klatovská-Dobrovského při odbočení vlevo z Klatovské ve směru do centra, dále Tylova-Koperníkova ve všech směrech a Němejcova-Borská při levém odbočení z Němejcovi na Borskou ve směru k ulici U trati.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top